Medlemsmøter holdes siste mandag i måneden klokka 19:00 på klinikk Soleo i Skien (klikk for kart)
Møtepåminnelse sendes på SMS og epost. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.

2022
31. januar 
28. februar
28. mars
25. april
30. mai