Medlemsmøter 2024

Medlemsmøtene avholdes siste mandag i måneden klokken 19 på Klinikk Soleo på Sneltvedt.

Mandag 29. januar
Mandag 26. februar Årsmøte med valg.
Mandag 25. mars
Mandag 29. april
Mandag 27. mai
Sommerferie